Video: alokace vakcíny proti covid-19

Video: alokace vakcíny proti covid-19

Toto video podrobně popisuje celkový rámec alokace vakcíny proti covid-19: cíle, etické principy, kritéria a fáze alokace různým skupin&a...
Právní aspekty poskytování zdravotních služeb v době pandemie covid-19
Epidemie a pandemie přinášejí obtížné etické a medicínské  výzvy, které se ovšem odehrávají ...
Alokace vakcíny proti covid-19

Alokace vakcíny proti covid-19

Zpomalení či zastavení šíření viru SARS-CoV-2 v populaci je velmi obtížné a přináší s sebou celou řadu negativ...
Modely versus evidence

Modely versus evidence

Nemoc COVID-19 odhalila zápolení dvou filosofií vědeckého poznání. Abychom tuto krizi zvládli, musíme čerpat z obou filosofií.

Zřejmě nesmazatelnou ikonou pandemie COVID-19 se stane graf, který vyjadřuje ‚zploštění křivky‘. Tento graf je dnes všem dobře známý: Gausso...
Memorandum Johna Snowa: jak na úspěšný boj s Covid-19

Memorandum Johna Snowa: jak na úspěšný boj s Covid-19

Česká republika zaujímá v současnosti celosvětově čelní místo v počtu nových případů, hospitalizací i úmrtí...
Doporučení k tvorbě doporučení pro alokaci zdrojů
Česká republika se bohužel rychle přibližuje situaci, kdy se mnohé z běžně dostupných zdrojů (čas lékařů a ošetřovatelského person&aacut...
Západ v boji s koronavirem zvolil hůře. A zbytečně obětoval tisíce životů
Filozof a zakladatel platformy „covid_19 philosophy“ Daniel Novotný už od počátku koronavirové epidemie poukazoval na to, co se bude dít, pokud společno...
Odmítání roušek je amorální bláznovství
Počet nakažených virem SARS-CoV-2 strmě roste, i když růst tak prudký být nemusel, kdyby vláda reagovala pružně a ve shodě s názorem odborn&ia...
A u vás v práci se roušky nosí?

A u vás v práci se roušky nosí?

Zajímavou situaci lze zažít na různých pracovištích po znovunařízení nošení roušek ve vnitřních prostorách a&nbs...
Selhání lékařů a médií

Selhání lékařů a médií

Počet nakažených virem SARS-Co-2 v ČR roste a výhledy odborníků nejsou příliš povzbudivé. Naplní-li se nejhorší predikce a...