Deník morového roku

Deník morového roku

Během pandemie nemoci covid-19 mimo jiné vznikaly seznamy četby, doporučené zvláště pro toto období. Na těchto seznamech figurovaly knihy jako Camusův Mor...
Etika očkování: rozhovor pro DVTV

Etika očkování: rozhovor pro DVTV

Očkování představuje obecné dobro, lidé, kteří se odmítají očkovat, benefitují na proočkovanosti společnosti, aniž by nesli stejná...
Tenhle virus není pro mladý?

Tenhle virus není pro mladý?

V časných fázích epidemie koronavirem byla naše veřejnost informována přibližně takto – velká většina postižených jsou senioři nad...
Konspirační teorie - přirozená součást epidemie

Konspirační teorie - přirozená součást epidemie

Prevenci koronavirového onemocnění a plošnou vakcinaci komplikuje víra veřejnost v konspirační teorie. Kde se vzaly? Jak to, že jim věří nebo ...
Môže byť povinné očkovanie proti koronavírusu etické?
Veľa sa dnes diskutuje o otázke, či pandémia nie je len zámienka, aby boli porušované občianske práva a slobody. Ako napríklad sloboda vo...
Call for papers

Call for papers

Pandemie covid-19: Právní, etické a sociální aspekty

Časopis zdravotnického práva a bioetiky připravuje monotématické číslo zaměřené na právní, etické a sociální...
Svoboda o odpovědnost ve vypjatém čase

Svoboda o odpovědnost ve vypjatém čase

Od léta pociťuji něco, co lze diplomaticky nazvat smutkem, emotivněji zoufalstvím. Kde kdo v éteru skloňuje výrazy „svoboda“ a „práva...
Očkování proti covid-19 může být povinné

Očkování proti covid-19 může být povinné

Video

Toto video vysleduje, proč a za jakých podmínek je eticky legitimní nařídit povinné očkování.

Vyzýváme k celoevropskému závazku  k rychlému a trvalému snižování infekcí
Pandemie viru SARS-CoV-2 způsobuje v celé Evropě nadbytečná úmrtí a zatěžuje tak společnost, zdravotní systémy a poškozuje ekonomi...
Video: alokace vakcíny proti covid-19

Video: alokace vakcíny proti covid-19

Toto video podrobně popisuje celkový rámec alokace vakcíny proti covid-19: cíle, etické principy, kritéria a fáze alokace různým skupin&a...