Malá změna přemýšlení pro manažery (a nejen pro ně)

Malá změna přemýšlení pro manažery (a nejen pro ně)

V nastalé nezvyklé situaci pandemie COVID-19 se mnoho manažerů více než kdy jindy zabývá otázkami typu: Jak bych se měl zachovat? Co ode mne očekávají akcionáři, zaměstnanci, zákazníci, nebo společnost? A možná, že se dostanou v přemýšlení ještě dále a přijde na řadu hodnotová myšlenka: Co bych udělat měl? Jaké rozhodnutí by bylo správné a proč? Takový postup se může zdát logický, ale již v prvním ročníku business univerzit se budoucí manažeři učí, že hodnocení a výběr varianty řešení by měl být až jedním z posledních kroků rozhodovacího procesu.

Proč tomu tak je?

Výše zmíněný postup povede k omezení výběru, rychlému přijmutí řešení, v některých případech i k logickému skoku; zvláště nyní v případě krizové situace v mnoha podnicích, kdy jsou běžně zavedené rozhodovací postupy rutinně obcházeny. Taková situace může vyvolat zbytečná morální dilemata, kdy je manažer vystaven dvěma nebo více možnostem, které všechny narušují některé z hodnot, které vyznává. Dilema pak nutí rozhodovatele jednu z hodnot upřednostnit před ostatními. Studie na top manažerech ukázaly, že etické dilema, které nutí vybrat si, kterou ze dvou vyznávaných hodnot nebo principů upozadí, patří mezi jejich nejtěžší životní rozhodnutí. Nutnost rozhodování, které prioritizuje jeden imperativ před druhým vede ke krajně deontologickým nebo krajně utilitárním rozhodnutím, bílým lžím a proorganizačnímu neetickému chování.

Existuje rychlá pomoc?

Kupodivu ano. Ideální je postupovat podle obrázku. Ale pokud se to zdá být v dané situaci příliš zdlouhavé nebo jinak náročné, je možné zkusit zaměnit otázku z: „Co bych měl udělat?“ (hodnotící) na „Co mohu udělat?“ (generující varianty). Rozhodovatel tak přijde na mnohem více možností, co v dané situaci dělat lze, a tak zvýší pravděpodobnost objevení ekonomicky i morálně výhodného rozhodnutí.

Je potřeba dát si na něco pozor?

Jako vždy to má malý háček. Generováním nepřiměřeně velkého množství variant samo o sobě může vést k rozhodovací paralýze, proto není vhodné ani tuto fázi příliš přehánět. Znáte to možná z obchodu. Jdete pro sýr a nabídka u pultu je padesát sýrů. Pokud je v dosahu příliš mnoho podobných variant, možná odejdete z obchodu frustrováni a bez sýru.