A u vás v práci se roušky nosí?

A u vás v práci se roušky nosí?

Zajímavou situaci lze zažít na různých pracovištích po znovunařízení nošení roušek ve vnitřních prostorách a to především jako návštěvník cizího pracoviště nebo jako někdo, kdo návštěvu na pracovišti přijímá. Položená otázka, často velmi opatrně, až uctivě, zní: “A u vás se roušky nosí?” Podle odpovědi si pak návštěva slušně roušku nasadí nebo naopak sundá a snaží se tvářit, že s daným názorem také souhlasí. Je to jako bychom při zalepeném požárním čidle uličnicky kouřili z okna a tvářili se, že jsme převezli systém. Problémem ani není to, zda patříme do tábora “popíračů” nebo “chřipečkářů”, ale to, že nemáme uzus, jak se chovat, když odborníci od Mažňáka tvrdí, že roušky nosit nemáme a možná I škodí, a ti od Losny, že je to naše jediná naděje. Nařízení hraje ve prospěch nošení, nezvyk pro nenošení nebo nošení pasivně rezistentním způsobem (pod nosem, na krku pro rychlé nandání, apod.).

Pokud tedy přijmeme pozici, že roušky neškodí a dokonce mohou zabránit šíření kapének (uznáme tedy potřebu nošení), zkusme se podívat z pohledu vedoucího pracovníka, jak dané opatření v organizacích podpořit. Jedním z opatření může být jednoduše vypěstování návyku. Mezi výzkumníky na téma návyků existuje konsenzus, že jsou získávány inkrementálním upevňováním asociací mezi situací a samotnou akcí, tj. opakováním chování v konzistentním kontextu, které postupně vytvoří automatičnost v dané situaci a kontextu. Vzhledem k tomu, že základní návyk potřebuje větší množství opakování (některé studie uvádějí u jednoduchých návyků kolem 65 opakování), a počítáme s tím, že zaměstnanci chodí na oběd (nandají si roušku 2x denně při vstupu do podniku), potřebujeme na vytvoření návyku minimálně měsíc. Jiné studie nicméně upozorňují, že k ukotvení návyku je potřeba také určitá odměna za provedení činnosti. Jinými slovy, pokud na pracovišti nepodpoříte návyk nošení roušek, nezazní jasně, že podnik tuto pozici sdílí a podporuje nebo nechá bez reakce nerespektování nařízení nebo dokonce posměch těm, kteří nařízení dodržují, nedojde k zafixování návyku. A to ani u těch, kteří se o to budou vědomně snažit, nebo toto zafixování značně ztíží. Role vedoucího pracovníka je zde tedy aktivní podpora, vysvětlení a reakce na nerespektování firemního postoje nebo netýmového přístupu. Tím také dojde k utvrzení návyku za pomoci prostředí, které se chová jednotně (pro mnoho lidí je důležité, že zapadnou do skupiny, nemají potřebu být centrem pozornosti). Zkušenost nebo síla vůle je důležitá především na začátku při formování návyku nebo při vědomém rušení návyku. Meta-analýza na dané téma ukazuje, že pro udržení návyku je důležitý stejný vzorec, stejný kontext. Zdá se tak, že přerušení povinnosti nošení roušek ve vnitřních prostorách a v MHD nám z pohledu návyku udělalo medvědí službu. Pokud je tento způsob ochrany natolik zásadní, jak je větší částí expertů zmiňováno, pak se jeví, že letní přerušení možnosti získání správného návyku pro potěchu elektorátu bude mít dopady nejen na ochotu, ale především na schopnost si opět návyk nošení ochranné pomůcky vypěstovat. A to s důsledky, které již předpovědět dokážeme.


Zdroje:

De Ridder, D. T. D., Lensvelt-Mulders, G., Finkenauer, C., Stok, F. M., & Baumeister, R. F. (2011). Taking Stock of Self-Control. Personality and Social Psychology Review, 16(1), 76–99. doi:10.1177/1088868311418749
Hull, C. L. (1943). Principles of behavior: An introduction to behavior theory. New York: Appleton-Century-Crofts.
Hull, C. L. (1951). Essentials of behavior. Westport, CT: Greenwood Press
Lally, P., van Jaarsveld, C. H. M., Potts, H. W. W., & Wardle, J. (2009). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. European Journal of Social Psychology, 40(6), 998–1009. doi:10.1002/ejsp.674
Sheeran, P., Godin, G., Conner, M., & Germain, M. (2017). Paradoxical Effects of Experience: Past Behavior Both Strengthens and Weakens the Intention-Behavior Relationship. Journal of the Association for Consumer Research, 2(3), 309–318. doi:10.1086/691216
Verplanken, B. (2006). Beyond frequency: Habit as a mental construct. British Journal of Social Psychology, 45, 639–656.
Wood, W., & Neal, D. T. (2007). A new look at habits and the habit-goal interface. Psychological Review, 114, 843–863.