Doporučení k tvorbě doporučení pro alokaci zdrojů

Doporučení k tvorbě doporučení pro alokaci zdrojů

Česká republika se bohužel rychle přibližuje situaci, kdy se mnohé z běžně dostupných zdrojů (čas lékařů a ošetřovatelského personálu, lůžka na specializovaných oddělení nemocnic, léky, intervence a sofistikované přístroje, jako je plicní ventilátor či ECMO) stanou vzácnými. Lékaři tak budou postaveni do situace, kdy budou muset pacienty třídit (triáž) a rozhodovat se, komu daný zdroj přidělí a dají mu tak naději na uzdravení.

Současně se intenzivně pracuje na vývoji vakcíny proti onemocnění covid-19. Vzhledem ke globálnímu charakteru pandemie této choroby bude vakcíny v prvních fázích jejich distribuce nedostatek. Stane se tak dalším vzácným zdrojem, který nebude přístupný všem. Je proto třeba přijmout jasné a srozumitelné směrnice pro alokaci vzácných zdrojů v době pandemie covid-19, které budou pevně usazeny v dobrém etickém rámci a platném právu Česko republiky.

Tomáš Doležal, Adam Doležal a David Černý z Ústavu státu a práva proto důkladně přepracovali etická doporučení k tvorbě doporučení o alokaci vzácných zdrojů z jara tohoto roku. Nově tato doporučení obsahují kapitolu věnovanou důkladnému popisu procesu triáže a alokace vzácných zdrojů a kapitolu věnovanou alokaci vakcíny proti covid-19. Dokument nově obsahuje schémata rozhodovacích procedur pro alokaci těchto zdrojů a novou právní analýzu triáže.

 Dokument je ke stažení zde.