MemorandumSK

Memorandum

Memorandum Johna Snowa.

Algoritmus

Algoritmus alokace vzácných zdrojů.

Právní a etické aspekty současné koronakrize

Publikace Ústavu státu a práva AV ČR zdarma ke stažení.

Paliativní krizový management symptomů (nejen) u COVID-19

Doporučení České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

Eutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva

Publikace v rámci řady AV21 volně ke stažení.

Doporučená východiska pro ustavení guidelines pro triáž

Přehledné shrnutí Doporučených východisek na jedné straně ve formátu A3, vhodné pro tisk.

Etická a právní východiska

Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení k rozhodování o alokaci vzácných zdrojů při poskytování zdravotních služeb v rámci pandemie COVID-19.